Inicijativa za povećanje korišćenja solarne energije

Program UN za razvoj, zajedno sa platformom Citizenergy, Evropskom platformom za prikupljanje sredstava iz grupnih ulaganja i asocijacijom Energetski gradovi, okupili su gradonačelnike iz osam zemalja: Moldavije, Srbije, Gruzije, Tadžikistana, Hrvatske, Somalije, Libana i Portugala, kako bi pokrenuli inicijativu za promociju novih modela finansiranja projekata solarnih elektrana. Lokalne samouprave koje učestvuju u klimatskom akceleratoru u okviru projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“ predstavile su svoje projekte u Lisabonu 18. i 19. marta. U okviru sastanka predstavnici gradova podržali su platformu gradonačelnika za povećanje korišćenja solarne energije pod nazivom „Platforma solarnih gradova“ (Solar Mayors platform).

S obzirom da je potencijal iskorišćenja solarne energije sve veći usled konstantnog unapređenja tehnologije kao i da su solarni paneli dostupniji zbog velikog pada cene u poslednjih 10 godina, neophodno je naći nove modele finansiranja i naći mehanizme za razmenu iskustava. Iz tog razloga pokrenuta je „Platforma solarnih gradova“, gde će sve zainteresovane strane imati priliku da se upoznaju sa najnovijim modelima promocije upotrebe solarne energije, razmene najbolje prakse i promovišu angažovanje građana u korišćenju obnovljivih izvora energije. Platforma treba da uspostavi saradnju na lokalnom i nacionalnom nivou, uključi organizacije civilnog društva, privatni sektor i građane u povećanju transparentnosti i efikasnosti rada institucija kao i da stimuliše inovacije i saradnju sa svim zainteresovanim stranama.

Novi modeli finansiranja kao što su modeli grupnog ulaganja – crowdfunding, energetske zadruge, upotreba kripto valuta (SolarCoin), kompanije za finansiranje energetskih usluga po principu štednje (eng. Energy service companies financed by savings – ESCO) i druge, predstavljeni su tokom događaja i očekuje se da ovi novi modeli finansiranja pomognu u povećanju proizvodnje električne energije korišćenjem solarnih panela u gradovima.

Na radionici su učestvovali predstavnici Kragujevca, Niša i Šapca, koju su imali priliku da se upoznaju sa načinom planiranja i sprovođenja crowdfunding kampanja koje planiraju da realizuju u narednih godinu dana za nabavku solarnih panela koji će biti postavljeni na krovovima javnih ustanova. S obzirom na različite tipove crowdfunding kampanja planirano je prikupljanje sredstava kroz donacijsko grupno ulaganje (Donation crowdfunding) za projekte u Kragujevcu (vrtić Zeka) i Šapcu (Centar za decu i mlade), ali i kroz investiciono grupno ulaganje (Investment crowdfunding) u Šabcu, gde će na krov JKP Toplane Šabac biti postavljeni solarni paneli kroz investicije pojedinaca. Predstavnici ovih gradova prvi su potpisnici povelje „Kluba solarnih gradova“ (Solar Mayor’s Club), gde će imati priliku da se povežu sa drugim gradovima i razmene svoja iskustva u crowdfunding kampanjama, kako bi se iste sprovele i u drugim gradovima Srbije.

Share

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *