Predstavljeni projekat podstiče primenu lokalnih materijala i uključivanje lokalne zajednice u izgradnju. Lokalni materijali, poput bala sena, jednostavno bi se ubacivali u drvene ramove, ostavljajući mesta za prodor svetlosti i ventilacije. Sistem gradnje, u kojoj bi se koristila i zemlja i terakota, trebalo bi da bude jednostavan za popravku i za takve radove bilo bi angažovano lokalno stanovništvo.

Slama u Srbiji

Naravno, slama kao građevinski materijal nije nepoznat materijal ni u našem podneblju. Zapravo, nedavno izdata knjiga Građenje baliranom slamom autora Gorana Milenkovića i Slobodana Krnjetina, ima za cilj da promoviše slamu kao ekološki i održiv materijal čijom bi se upotrebom smanjila emisija ugljen-dioksida u atmosferu.