Mobilni solarni paneli pokreću veštačku kišu

U poljoprivrednom gazdinstvu Šandora Doboa iz Novog Kneževca sada za navodnjavanje kao energent koriste skupu naftu, bilo je razmišljanja za preorijentaciju na električnu energiju, jer u blizini postoji dalekovod.

Međutim, kada su u Elektrodistribuciji predočili da treba da sami finansiraju trafo stanicu i instaliranje podzemnog kabla, što bi iznosilo skoro sedam miliona dinara, pokazalo se da je preskupo. Zbog toga razmišlјaju o nabavci i primeni mobilne jedinice sa solarnim panelima, kao praktičnom i ekonomičnom re­šenju.

Rad pumpi za navodnjavanje koje pokrećemo naftom jako puno košta, a sa druge strane to je i dosta komplikovan sistem tako da ima dosta kvarova i dosta zastoja, trčkaranja u toku noći i popravki. Zbog toga uviđamo da bi sa korišćenjem mobilne jedinice sa solarnim panelima bilo jednostavanije; kada se uklјuči i radi na sučevu energiju, takoreći bez troškova – kaže Dobo.

Šandor Dobo i njegovi sinovi obrađuju dosta velike površine, od kojih 70 katastarskih jutara mogu da navaodnjavaju. Za razliku od sadašnjeg sistema koji koriste, mobilna jedinica sa solarnim panelima, kako veli Dobo, bila bi bolјe rešenje, zbog mogućnosti da se solarni izvor energije za pokretanje pumpi za vodu premešta s jedne na drugu njivu, što bi olakšalo rad, a takođe ima smisla i zbog plodoreda. Dobo ukazuje da su efekti navodnjavanja evidentni ne samo kod povrtarskih i durgih intenzivnih kultura, nego i u ra­tarstvu, jer na severu Banata gde jesenas nije bilo kiše, pa na vreme nisu mogli na vreme da niknu pšenica i ulјana repica, samo jedno zalivanje useva dalo bi rezultate.

Solarni paneli za pumpe za navodnjavanje nisu novost, ali mobilni solarne jedinice sa panelima instaliranim na prikolici od pre tri godine je u programu preduzeća “Alu Markom-com” DOO u Gospođincima. Predstavlјeni su na ovogodišnjem Međunarodnom polјoprivrednom sajmu u Novom Sadu, a za polјoprivredna gaz­dinstva iz Novog Kneževca, Kanjiže i okoline, prezentacija je priređena na njivi Šandora Doboa.  Za razliku od stacio­nar­nih solarnih panela, postavlјenih i trajno zabetoniranih na jednom mestu, mobilne jedinice za navodnjavanje mogu da se premeštaju sa jedne na drugu njivu.  Imajući u vidu potrebe polјoprivrednih gazdinstava koja se bave povrtarstvom, ratarstvom, voćarstvom i drugim vidovima proizvodnje, u preduzeću “Alu Markom-com” su došli na ideju da naprave mobilni sistem sa panelima instaliranim na prikolicu nosivosti osam tona iz programa “Dubrava”. Tako sada u ponudi imaju tri tipa mobilne jedinice različite snage, za rad sistema za navodnjavanje iskorišćevanjem sunčeve energije.

Savetnik u firmi “Alu Markom-com” Dragan Marković objašnjava da prave mobilne jedinice sa solarnim panelima koje daju energiju za pokretanje pumpi snage četiri, 7,5 i 15 kilovata, ali da sada imaju izazov na pravlјenju mobilne jedinice snage 22 kilovata, za koju veruje da će takođe naći rešenje.

– Značajno je da smo naprvaili mobilnu jedinicu sa solarnim kolektorima instaliranim na prikolici koja može da se registruje, koja ima sve performanse prikolice sa tehničkim pregledom, registracionim listom i drugim pojedinostima, tako da može da učestvuje u javnom saobraćaju. Prilikom kupovine na kredit ne mora da se stavlјa hipoteka na drugu imovinu polјoprivrednog gazdinstva, ili na zemlјište, nego ova mobilna jeidnica sama za sebe služi kao zalog svim kreditorskim kućama. Veliko interesovanje je pokazala “Pro kredit banka” da stavi u svoj portfolio, sa grejs periodom od godinu dana i rokom otplate na pet godina. Potencijal našeg proizvoda je prepoznala i Pokrajinska vlada, a nadamo se da će i na republičkom nivou biti moguće subvencije, kod investicija za sisteme za navodnjavanje za povraćaja 60 posto sredstava – objašnjava Marković.

On preodčava da ovi uređaji nisu skupi, jer im je cena u zavisnosti od instalisane snage solarnih kolektora od 7.000 do 27.000 evra plus PDV, a sve računice kazuju da je kod korišćenja mobilne jedinice sa solarnim kolektorima – isplativost za godinu dana!

Pumpe koje pokreću traktori ili generatori iziskuju velike troškove, a naš uređaj jednom kad se nabavi više troška nema, sem za prevoz prikolice do mesta gde se koristi. Recimo za rad generatora jačine 7,5 kilovata dnevni troški za naftu sada je preko 100 evra. Znači, računica je vrlo jednostavna, ako se zaliva 120 dana uz trošak od 100 evra, toliko bukvalno košta sistem i ulaganje u njega je isplativo za period od četiri meseca koliko se koristi za navodnjavanje, a pored toga osam meseci još ima mogućnosti da se koristi gratis za druge potrebe u gazdinstvu.

Posle sezone zalivanja vlasnik spekuje uređaje na pri­kolicu, vrati je kući i može da koristi za plastenik ili na stočnoj farmi, za šta je potrebno samo da se stavi zimski pretvarač i u zavisnosti koliko ima sunca uređaj daje određenu količinu energije, tako da uređaj prak­tično može da radi svih 12 meseci u godini. Dodatnih troškova nema, sem da se vozi prikolica. Uređaji su insta­li­ra­ni na osmotonci iz “Dubra­vinog” programa, sa na­šim panelima, pretvaračima, invertorima i svim prila­gođa­vanjima što se tiče statike, tako da mislim da smo napravi­li sjajan proizvod – uverava Marković, napominjući da proi­zvo­đač daje garanciju do 30 godi­na za solarne panele, a za pretvarače i invertore pet godina.

Tekst i foto: Milorad Mitrović

Share

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *