Grad Beč proizveo milion tona komposta iz biootpada

Od uvođenja kontejnera za biootpad 1991. godine kompostirano je preko 2,7 miliona biogenog otpada čijom se preradom proizvelo milion tona komposta.

Sav kuhinjski i vrtni ili zeleni otpad iz bečkih domaćinstava i vrtova odlaže se u jedan od 80.000 za to predviđenih kontejnera. Godišnje se tako skupi 100.000 tona biootpada koji se zatim odvozi u najveću evropsku kompostanu na otvorenom u Lobau gde se dalje prerađuje.

Strojeve koji se koriste u procesu proizvodnje komposta pokreće ekološki prihvatljivo gorivo tj. biodizel za čiju se proizvodnju koriste ostaci starog ulja i masti koje građani zbrinjavaju na odlagalištima.

O kvaliteti komposta svedoči i činjenica da je bečkoj kompostani 2015. godine dodeljena evropska oznaka kvalitete ECN-QAS, čime je Beč postao prvi evropski glavni grad koji proizvodi kompost u skladu s ECN smernicama i uzor je svim evropskim postrojenjima ovog tipa.

Kompost dobijen iz Lobaua koristi se dalje u bečkim vrtovima i poljoprivredi.

Građani mogu na odlagalištima otpada potpuno besplatno preuzeti do pola kubnog metra komposta za vlastite potrebe.

Veće se količine mogu kupiti po pristupačnim cenama.

Kompost se koristi i u bečkim parkovima i na poljoprivrednim površinama. Korišćenjem komposta kao đubriva smanjuje se emisija stakleničkih plinova i poboljšava kvalitet i struktura tla što posledično stvara bolji okoliš za biljke, prenosi portal Mreža za izgradnju mira.

Share

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *