Pametni sistemi daljinskog grejanja

Uspostavljanjem sistema daljinskog nadzora i upravljanja radom toplotnih podstanica i mreže daljinskog grejanja” Šabac će biti prvi grad u Srbiji koji će svojim građanima omogućiti da sami planiraju uštede energije i troškove grejanja, kao i da u svakom trenutku imaju uvid u sopstvenu potrošnju.

“Mogućnosti koje projekat nudi čine ga jedinstvenim i inovativnim rešenjem u sistemima dalјinskog grejanja u Republici Srbiji. Njegovom primenom minimalizuju se troškovi grejanja, dalјinsko grejanje postaje atraktivno za korisnike i rešava se problem povećanja zahteva za isklјučenje sa sistema dalјinskog grejanja, koji je u ovom momentu gorući problem u Srbiji “- kaže Slobodan Jerotić, direktor JKP “Toplana-Šabac”.

Analizom potrošnje toplote u zgradama povezanim na sistem dalјinskog grejanja, došlo se do zaklјučka da postoji značajan potencijal ušteda toplote, u slučaju da korisnici budu pravovremeno obavešteni o stvarnoj potrošnji i ukoliko im se na raspolaganje stave instrumenti za upravlјanje sopstvenom potrošnjom i troškovima za grejanje. Realizacijom projekta „Uspostavljanje sistema daljinskog nadzora i upravljanje radom toplotnih podstanica“ u Šapcu, građanima bi podaci o potrošnji bili dostupni u realnom vremenu i na bazi prognoze meteoroloških uslova (temperature spolјnog vazduha) i poznavajući jedinične cene grejanja, korisnici bi mogli u svakom momentu sami da izračunaju količinu preuzete energije, troškove, i da na osnovu toga procene koliko energije će preuzeti do narednog obračunskog perioda i koliko će to da ih košta. Uz ugrađene termostatske ventile na grejnim telima u svojim stanovima mogu da upravlјaju potrošnjom toplote i troškovima grejanja.

Toplotne podstanice se nalaze u zgradama priklјučenim na sistem dalјinskog grejanja. Uloga toplotnih podstanica je da toplotu koju nosi radni fluid (voda) iz toplotnog izvora (toplana) prenese na radni fluid (voda) u zgradama koje su priklјučene na sistem dalјinskog grejanja.

“Sadašnje stanje je sledeće: količina toplote predate zgradi korisnika, zavisi od kvaliteta gradnje zgrade, odnosno od spolјne temperature vazduha u svakom momentu. Lokalni elektronski kontroler u toplotnoj podstanici, upravlјa radom toplotne podstanice na osnovu zadatih, ručno postavlјenih vrednosti. Podaci o izmerenoj količini toplote, skladište se u memoriji merila toplote i očitavaju u zbirnom iznosu, jednom u toku meseca.

Promena radnih parametara, indikacija kvara i očitavanje potrošnje, moguće je samo dolaskom na lokaciju na kojoj je smeštena toplotna podstanica. Eventualne nepravilnosti u radu sistema, ne mogu se pravovremeno otkriti i toplotna podstanica može da radi van optimalnih parametara duži vremenski period, generišući toplotne gubitke ili gubitke u radnom fluidu. Posledica je veća potrošnja toplote, odnosno goriva i veće emisije uglјen-dioksida.

Dalјinskim nadzorom i upravlјanjem moguće je pravovremeno otkriti probleme u radu sistema i korektivnim radnjama, sa centralnog upravlјačkog mesta, vršiti stalnu optimizaciju sistema svodeći potrošnju energije i goriva na najmanju moguću meru.

Podaci o potrošnji energije šalјu se u realnom vremenu na centralni računar i u svakom momentu su dostupni korisnicima sistema dalјinskog grejanja. Na taj način korisnici će moći da upravlјaju potrošnjom toplote i troškovima za grejanje.

Nakon realizacije ovog projekta, očekuje se da saznanja o energetskoj potrošnji i mogućnosti primene energetski efikasnih rešenja, podstaknu učešće građana u kreiranju, praćenju i implementaciji energetske politike grada Šapca i da utiču na optimalno korišćenja prirodnih resursa, pre svega lokalno dostupne obnovlјive energije” – objašnjava Jerotić.

JKP „Toplana-Šabac“ kreiranjem web stranice na kojoj će podaci o potrošnji energije u domaćinstvima biti dostupni kao i informacije o merama energetske efikasnosti, ohrabruje korisnike usluga grejanja da i sami predlažu projektne aktivnosti i programe energetske efikasnosti.

Rezultat projekta je i smanjenje emisija ugljen dioksida, jer se očekuje se smanjenje potrošnje toplote i saglasno tome smanjenje potrošnje primarne energije za najmanje 10% tj. oko 6,200 MWh/a. Proizvodna cena ove količine energije u sistemu daljinskog grejanja grada Šapca iznosi 325,000.00 US $ na godišnjem nivou. U sistemu daljinskog grejanja grada Šapca kao gorivo se koristi prirodni gas a smanjenje emisije ugljen-dioksida kao posledica smanjenja potrošnje goriva iznosilo bi 1,240 t/a.

Ekonomske koristi od efikasnijeg sistema daljinskog grejanja su bolja naplata komunalne usluge, smanjenje aerozagađenja i posrednih troškova koje generiše loš kvalitet vazduha kroz porast broja obolelih od bolesti disajnih puteva i troškovi koje nosi lečenje gradske populacije.

Sredstva za projekat “Uspostavljanje sistema daljinskog nadzora i upravljanje radom toplotnih podstanica“, biće obezbeđena iz tekućeg priliva i sredstava za održavanje postojećeg sistema daljinskog grejanja JKP „Toplana-Šabac“. Odobren je i grant iz namenskih fondova, uključujući i Program Ujedinjenih nacija za razvoj ( UNDP) u okviru fondova namenjenih primeni mera energetske efikasnosti.

 

Share

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *