Solarna matematika

Zanimljiva solarna matematika – ako niste do sada znali, a treba da znate o solarnoj energiji.
Cene solarnih panela su u današnje vreme postale veoma pristupačne i isplative za korisnike. Po sadašnjim cenama jedan standardni solarni panel snage 280W u maloprodaji košta 18.207,00 dinara.
Postavljanje i priključivanje solarnih panela, po današnjim cenama u Srbiji, iznosi oko 1 evro/kilovatu instalisane snage. To znači da bi postavljanje i priključivanje jednog solarnog panela korisnika koštalo 33.400,00 dinara.
Ovaj solarni panel za 20 godina, koliki mu je prosečan radni vek, na lokaciji grada Šapca u proseku proizvede 8700kWh električne energije.

Poznato je da se od jednog litra dizel goriva sagorevanjem oslobodi 8,9kWh energije.
Iz prethodnog, lako je sračunati da samo jedan panel od 280W u svom radnom veku zameni potrošnju od 978 litara dizel goriva odn. uštedi 1.290,00 evra svome korisniku.
Jedan litar dizela (benzina) pri sagorevanju oslobađa u atmosferu približno 2,5kg ugljen dioksida, gasa koji je jedan od uzročnika efekata staklene bašte, stvaranja kisele kiše i respiratornih obolenja. Solarna energija je čista energija, bez štetnih efekata po zdravlje i životnu sredinu.
Upotrebom jednog solarnog panela, u njegovom radnom veku, redukuje emisiju ugljen-dioksida za 2.445kg. Masovnija upotreba solarnih sistema mogla bi značajno da redukuje emisiju štetnih gasova u atmosferu.
Ako se solarna energija koristi u svrhu navodnjavanja onda solarni paneli supstituišu po hektaru oko 600-700 litara fosilnih goriva koji se koriste za pokretanje konvencionalnih električnih agregata. To je u proseku ušteda za korisnika na godišnjem nivou oko 1000 evra po hektaru. Solarni sistemiu rade bez buke, čisti su, laki za održavanje, mogu se automatizovati daljinskim komandovanjem itd.
Jedan dizel električni agregat, kada se saberu cena nabavke, potrošnja goriva za 10 godina koliku mu je radni vek i radni angažman čoveka oko opsluživanja istog košta svog korsinika oko 45.000 evra. Solarni sistem iste snage za isti vremenski period košta svog korisnika oko 16.000 evra, skoro tri puta manje.
Solarni elektro-agregati se u proseku otplate svojim korisnicima za 2-3 godine.

Dr Aleksandar D. Rodić, dipl. inž.
Naučni savetnik / Univerzitetski nastavnik
Rukovodilac Centra za robotiku
Potpredsednik Skupštine instituta Institut „Mihajlo Pupin“ d.o.o. Beograd
Elektrotehnički fakultet Univ. u Beogradu

Share

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *