EcoBeep – Ekološko udruženje iz Tuzle koji se bori protiv zagađenja

Prema trenutnim, dostupnim statističkim podacima, BiH je prvak Evrope u broju smrtnih
slučajeva čiji je uzrok zagađenje vazduha, dok na globalnom nivou zauzima drugo mesto – odmah nakon Severne Koreje.
Prvi cilj našeg delovanja je identifikacija parametara zagađenja okoline kao prvi korak
ka rešavanju ovog problema. Zagađenost osim negativnog uticaja na zdravlje, ima razarajuće
posledice i na ekonomiju, a u Bosni i Hercegovini se stanje ignoriše, prvenstveno na štetu ljudi, a
primarna grupa su deca, stari i bolesni.

Naša vizija i rešenje.
Uspostavljanje laboratorija za merenje parametara zagađenja okoline
(buka, prašina i dr.) sa tačnim opisom zadataka i procedurama:
• Merenje, procena i modeliranje nivoa zagađenja okoline i nivoa okolinske buke,
(Merenja bi se vršila pomoću mobilne opreme tj. uređaja za merenje lebdeće prašine, taložne prašine
i buke, ali i industrijskog drona pomoću kojeg bismo vršili merenja na različitim visinama, različitim
mestima, tokom različitih godišnjih doba.)
• Organizacija radionica, okruglih stolova i stručnih savetovanja, stručno mišljenje u području
zaštite okoline (kvalitet vazduha, nivo okolinske buke, prašine).
• Sa napredovanjem laboratorije bavile bismo se i izradom studija uticaja na okolinu.
• Veoma bitan segment u budućnosti bilo bi i učešće u projektima, partnerstva na nivou opštine,
kantona u izradi studija, LEAP-a i sl.
• Naše delovanje bi se ogledalo u realnom i objektivnom informisanju uže i šire javnosti o ovom
problemu, kroz objavljivanje tačnih podataka o iznosu određenih parametara.

Takođe, ne bismo se ograničavale samo na pomenuto, jer naš tim je spreman za izazove i usavršavanja u datoj oblasti.

Naš tim čine dve apsolventkinje Primenjene fizike, Melika Damadžić i Zahida Selimbašić, te studentkinja drugog ciklusa na Odseku za biologiju, Marija Vučićević, usmerenje Ekologija i zaštite prirode na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Tuzli. Sve tri članice tima su aktivne u različitim vannastavnim aktivnostima, učesnice različitih simpozijuma, saradnice na različitim projektima te organizatori istih. Nakon završetka studija svaka mlada osoba postavlja pitanje šta dalje? Ostati ili otići?! U vremenu kada većina mladih, naših kolega svoju budućnost vidi negde van granica naše države, mi želimo našu budućnost krojiti ovde. Želimo se boriti. Želimo raditi ono što volimo, jer naša država predstavlja neistražen teren sa ekološko-biološkog aspekta.

Do sada smo sprovele jednodnevnu online anketu vezanu za zagađenost okoline, napravile FB page, dok je web page trenutno u izradi, učestvovale na BH Engineering Weeks-u održanom u Tuzli od 14.11-15.11.2019.godine, učestvovale na 4th IEEE BiH Students and Young Professionals Congress na Paneuropskom univerzitetu Apeiron u Banja Luci od 29. 11. do 01. 12 2019.godine, posetile USA ambasadu 23.12.2019.godine i upoznale njihovov tim koji se bavi problemom zagađenja zraka. Smatramo da „Laboratorijom za merenje parametara zagađenosti okoline“ činimo prvi korak u zaštiti staništa biljnog i životinjskog sveta i time stvaramo uslove za biološki opstanak nas, naših, a i Vaših potomaka. Kako Tuzlanski kanton nije jedini sa problemom zagađenosti, smatramo da ovakav projekat može egzistirati i na području entiteta, ali i države.

Dok čovjek postoji, postoje i mogućnosti tehnološkog razvoja.

Više informacija na oficijalnoj FB Stranici

Share

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *