Lafarge BFC ispušta(o) zagađujuće materije preko 200 odsto od dozvoljenog

Udruženje građana “Spasimo Beočin” više puta je upozoravalo javnost na loš kvalitet vazduha u ovoj opštini, uz tvrdnje da Lafarge BFC d.o.o. ne poseduje filtere potrebne za delatnost spaljivanja opasnog otpada, ističući  da kroz postojeće filtere u fabrici ne mogu da se uklone PCDD/PCDF odnosno dioksini i furani čija je kancerogenost potvrđena na nivou nekoliko mikrograma i da pritom ulaze u lanac ishrane i talože se u svim živim bićima. Kako tvrde u Udruženju, Slovenija, Hrvatska, pa i opština Kosjerić su zabranili upotrebu alternativnih goriva u proizvodnji cementa zbog velike opasnosti po životnu sredinu.

Pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine u vanrednoj, terenskoj kontroli fabrike Lafarge BFC d.o.o. Beočin, postupajući po odredbama Zakona o zaštiti vazduha i podzakonskih akata koji uređuju oblast zaštite vazduha, Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i uslovima utvrđenim u integrisanoj dozvoli utvrdila je nezakonitosti i nepravilnosti u postupanju nadziranog subjekta, saznaje portal mojnovisad.com.

Inspektori su nadzor obavili 21.11.2019. godine i utvrdili čitav niz ispuštanja u kontinuitetu zagađujućih materija u vazduh čije su vrednosti prelazile i do 200 odsto propisane granične vrednosti emisije za određene zagađujuće materije.

Iz Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine su nas obavestili da će postupajući inspektor doneti rešenje kojim će naložiti mere za otklanjanje uočenih nezakonitosti, radi ispunjavanja propisanih obaveza u skladu sa Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i Zakona o zaštiti vazduha.

Takođe, biće podneta prijava nadležnom sudu u skladu sa zakonom.

U Lafarge BFC d.o.o. nismo dobili nikakve odgovore. Svi iz kompanije su nas upućivali na Snežanu Petrović, menadžera za komunikacije, ali na telefon se niko nije javljao, niti su mejlom stigle bilo kakve povratne informacije.

SNAGA KOJA TRAJE

SNAGA KOJA TRAJE 180 godina- Priča o Beočinskoj fabrici cementa počela je 1839. godine, kada je beočinski lapor upotrebljen za izgradnju lančanog mosta između Pešte i Budima. Od najprimitivnijeg načina pečenja laporca, preko prvih šahtnih, pa zatim nekoliko puta usavršavanih vertikalnih peći, rotacionih peći mokrim postupkom do danas, prošlo je punih 180 godina. Lafarge BFC je danas deo #LafargeHolcim grupe a desetine miliona tona #cementa proizvedenog u Beočinu izgradile su mnoge objekte i građevine kod nas i u svetu

Posted by Lafarge Srbija on Среда, 04. децембар 2019.

 

Shodno Zakonu o upravljanju otpadom i Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivača životne sredine Lafarge BFC d.o.o. poseduje dozvole o skladištenju i termičkom tretmanu komunalnog, industrijskog i mehaničkog otpada i otpadnih guma i ulja. Koinseneracija otpadnih guma može biti do 30% ukupne potrošnje energije, otpadnog ulja do 12%, komunalnog otpada do 16 odsto na glavnom gorioniku i 30% na kalcinatorskoj komori. Nismo saznali da li se procenti poštuju, ali podaci za 2018. godinu pokazuju da je u Lafarge BFC d.o.o. ukupno spaljeno 10.974 tona otpadnih guma, 5.131 tona otpadnih ulja i uljnih muljeva i 24.912 tone komunalno-industrijskog otpada. Međutim, sudeći po informacijama iz Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u pomenutoj cementari dosta emisija štetnih materija prelazi dozvoljenu granicu (slika). Naime, u ovom sekretarijatu su nam poručili:

─ U skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom Lafarge BFC d.o.o. je u obavezi da svoje emisije na emiteru pripreme sirovine i rotacione peći svede na granične vrednosti u mg/Nm³ i to:  azotni oksidi izraženi kao NO₂ ≤800, sumporni oksidi izraženi kao SO₂ ≤400, praškaste materije ≤20, TOS ≤100, HCl ≤10, HF ≤1, benzen ≤5, Cd+Tl ≤0,05, Hg ≤0,05, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V ≤0,5 i dioksini i furani ≤0,1. Na emiteru mlina uglja, emisije moraju da se svedu: azotni oksidi izraženi kao NO₂ ≤800, sumporni oksidi izraženi kao SO₂ ≤400, praškaste materije ≤20 i benzen ≤5. Na svim ostalim emiterima emisije moraju da se svedu na: praškaste materije na emiterima silosa ≤10, praškaste materije na emiterima hladnjaka, separatorima, mlinovima ≤20, ugljen monoksid na kotlovima ≤100 i oksidi azota na kotlovima ≤150 – rekli su nam u sekretarijatu.

Prema informacijama do kojih smo došli, u fabrici cementa Lafarge postoji 40 izvora emisija odnosno dimnjaka (emitera) od kojih je 27 opremljeno za smanjenje emisija. Uticaji spaljivanja otpada kao alternativnog goriva se prate na emiterima kao što su pripremne sirovine, rotacione peći i mlin uglja. Oni su opremljeni vrećastim i elektrostatičnim filterima. Fabrika je u obavezi da na pripremi sirovine i rotacionim pećima kontinualno meri oksid azota, sumpor i praškaste materije. Takođe, u obavezi su da dva puta godišnje preko akreditovanih institucija obave merenja praškastih neorganaskih materija TOS, HCl, HF, Cd+Tl, HG, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, benzena i dioksina i furana. Nije nam poznato da li se to i dešava kao i šta pokazuju merenja.

Kad je reč o mernim stanicama, iz Udruženja građana “Spasimo Beočin” tvrde da od postojeće dve, ona u krugu fabrike ne radi već godinama. Druga koja se nalazila u centru Beočina, izmeštena je u dvorište osnovne škole, ali za nju kažu da nije relevantna jer se nalazi veoma blizu visoke zgrade i okružena je krošnjama drveća. Iz Pokrajinskog sekretarijata su nas uputili na Agenciju za zaštitu životne sredine Republike Srbije (SEPA) koja je zadužena za monitoring kvaliteta vazduha. Kako kažu, prema njima dostupnim informacijama u Beočinu postoje dve stanice i obe su u vlasništvu SEPA.

Izvor: mojnovisad.com

Share

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *