ZEZ traži inovativne inicijative za zagrevanje na agrobiomasu

Kao deo EU AgroBioHeat projekta iz programa Horizon 2020, Zelena energetska zadruga raspisala je javni poziv za inovativne inicijative kojima želi iskoristiti potencijal agrobioma u energetske svrhe. Potencijal agrobioma (agro-kulturni ili agro-industrijski ostaci ili energetske kulture) je u Hrvatskoj još uvek slabo prepoznat, a projekat AgroBioHeat nastoji da podstakne različite aktere da preduzmu akcije za iskorišćavanje ovog neiskorišćenog biogoriva.

„Mi u Zadruzi za zelenu energiju pomažemo različitim sektorima u korišćenju i razvoju obnovljivih izvora energije sa fokusom na uključenost lokalne zajednice, a javnim pozivom želimo da ohrabrimo zainteresovane da podnesu svoju projektnu ideju za eksploataciju agrobioma i na taj način se uključe u borbu za energetsku tranziciju koja nam je izuzetno neophodna “, ističe Hajdana Rukavina, rukovodilac projekta. Primenjivi gradovi, opštine, poljoprivredna gazdinstva, zadruge ili zainteresirani građani koji vide potencijal za potrošnju agrobioma za proizvodnju toplote u malim objektima (manjom od 500 kVt) do 24. februara 2020. putem sledeće veze. Izabrana inovativna inicijativa dobiće stručnu podršku i fokus, uspostaviti i osigurati snabdevanje, podršku i usklađivanje aktera, upoznati se sa najboljim načinima finansiranja, kontaktirati dobavljače ili proizvođače kotlova, sarađivati sa lokalnom zajednicom kako bi se olakšalo prihvatanje i podrška potrebna za pokretanje inicijative postali socijalno održivi. „Poziv je namenjen akterima koji nameravaju da koriste lokalno proizvedenu agrobiomasu kao što su slama, ostaci vinograda, voćnjaci, maslinova kora ili energetske kulture za proizvodnju toplotne energije, bilo da se greje, voda, toplota ili procesna para. Instalacija mora biti moderna, automatizovana sa proverenim tehnologijama za efikasno korišćenje agrobiomase i male emisije “, naglašava Hajdana Rukavina. Kriterijumi po kojima će biti izabrana inicijativa koja će biti jedinstvena i neobična, ali lako i primenljiva i ponovljiva. Konačno, inicijativa mora dokazati koristi za lokalnu zajednicu i kako će imati uticaja na klimatske promene. Projekt AgroBioHeat pruža nekoliko primera inicijativa koje se mogu preduzeti: grad ili opština koji želi ugraditi toplotnu mrežu ili bojler u javne zgrade; kompanija za energetske usluge (ESCO) sa potencijalnim kupcima koji nisu sigurni da biraju biomasu na farmama umesto uobičajenog drvnog čipsa ili peleta, vlasnika farme, zadruge ili poljoprivredne industrije koja namerava da koristi sopstvene nusproizvode, ali nema jasnu ideju odakle započeti. Projekat je vredan tri miliona eura, koji se finansira iz programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020 i ima važnu komponentu u promociji ruralnog razvoja.

Izvor: facebook.com

 

Share

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *