EBRD objavio dobitnike nagrada: Bronza za “Toplanu – Šabac”

Nagrade za održivost 2020. godine dodeljene su preduzećima, ministarstvima i gradovima koji su dali izuzetan doprinos promociji ekološke i društvene održivosti.

  • Klijenti nagrađeni za posvećenost ekološkoj i društvenoj održivosti
  • 16 klijenata iz 11 zemalja priznato je za izvrsnost
  • Pobednici demonstriraju inovativnost, najbolju praksu i liderstvo.

 

Alistair Clark, generalni direktor EBRD-a, za životnu sredinu i održivost rekao je: „Ove nagrade priznaju velika dostignuća naših klijenata u nadigravanju posla kao i obično kako bi se rešili ključni ekološki i socijalni problemi u okviru njihovih projekata.“ Na godišnjem sastanku i poslovnom forumu EBRD-a u maju 2020. godine trebala je biti održana posebna ceremonija za nagrade za održivost, koja je otkazana zbog pandemije Covid-19. Clark je dodao: „Radujemo se što ćemo lično slaviti sa svim našim dobitnicima nagrada kada to okolnosti dozvoljavaju i podižu zdravicu za njihov uspeh“.

Nagrade za održivost priznaju dostignuća u pet specifičnih kategorija: održiva energija, klimatska otpornost, najbolja praksa u oblasti zaštite životne sredine i društva, ekološke i društvene inovacije, pol i uključivanje.

Za zlatna, srebrna i bronzana priznanja odabrano je 16 klijenata iz 11 zemalja.

Zlatne nagrade

Zajednički dobitnici Zlatne nagrade za održivu energiju su LG Chem Poland i PSS Shams Al Etisalat Lil Taka, Jordan.

LG Chem Poland proizvodi i isporučuje električne automobile (EV) baterije za evropske proizvođače. U 2019. EBRD je potpisao kredit od 250 miliona evra sa LG Chem Poland za podršku izgradnji potpuno integrisane litijum-jonske (Li-Ion) fabrike akumulatora u Vroclavu. Očekuje se da će gigafabrika – koja bi trebalo da bude završena 2022. – dostići proizvodni kapacitet od oko 65-70 GVh godišnje. To će LG Chem Poljskoj omogućiti da isporuči baterije za do milion električnih vozila godišnje (otprilike 6 procenata automobila koje se prodaju u Evropi), što će rezultirati godišnjim smanjenjem emisije CO2 od preko milion tona. Nova fabrika u Vroclavu takođe će imati znatan uticaj na lokalno tržište rada. Kompanija trenutno zapošljava 2.700 ljudi i planira da zaposli dodatnih 1.000 kvalifikovanih radnika do 2022. godine.

EBRD zajedno sa svojim partnerima podržava pionirski energetski projekat u Jordanu sa finansijskim paketom do 35 miliona USD. Projekat će omogućiti telekom operateru Orange Jordan da pokriva dio svojih potreba čistom energijom proizvedenom u solarnim elektranama. Shams Al Etisalat Lil Taka PSC osnovan je u Jordanu da bi projektovao, izgradio i upravljao sa tri solarna fotonaponska postrojenja od 36,8 MVp za projekat. Postrojenja će pomoći velikom telekom operateru da izbegne c. 42.000 tCO2e emisije godišnje, što je posebno značajno s obzirom na velike potrebe za energijom za razvoj 5G. Projekat pokazuje da se osnovne potrebe za energijom mogu zadovoljiti iz autohtonih, održivih, obnovljivih izvora energije i naglašava korist prelaska na obnovljivu energiju postavljanjem naknade za upravljanje 74% nižom od trenutne regulisane tarife koju plaća prekršilac. To takođe pokazuje da se prelazak na čiste izvore energije može postići na ponovljiv, skalabilan i ekonomski održiv način. Pored toga, projekat se obavezuje na sveobuhvatni akcioni plan za zaštitu životne sredine i socijalnu zaštitu (ESAP) kako bi se rešio problem povezan sa sprovođenjem projekta i uskladio sa EBRD-ovom E&S politikom.

U kategoriji klimatske otpornosti, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠVG) u Srbiji donelo je Zlatnu nagradu. Suverenim kreditom EBRD-a od 15 miliona evra finansiraće se izgradnja i obnova primarne navodnjavačke infrastrukture u regionu Negotin i obnova dva mala akumulaciona jezera u Vojvodini. U okviru ovog programa, MPŠV preduzima dijalog o politici kako bi pripremio prvu strategiju za navodnjavanje u zemlji sa petogodišnjim akcionim planom. To će utrti put ka poboljšanju efikasnosti u upravljanju irigacionim sektorom i uvođenju komercijalnih principa kroz revidirani sistem tarifa. Ministarstvo takođe promoviše izgradnju kapaciteta za poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije („AAPSS“), koje će pružiti kvalitetnu obuku o navodnjavanju i održivoj upotrebi vode i obezbediti budući pristup uslugama proširenja poljoprivrede svim korisnicima – muškarcima i ženama.

Grad Lviv u Ukrajini ponio je zlatnu nagradu za najbolju životnu i ekološku praksu. Lavov je poznat po tome što je razvio osam opštinskih projekata sa EBRD-om u svim oblastima opštinskih službi, uključujući javni prevoz, e-karte, čvrsti otpad, prečišćavanje otpadnih voda i proizvodnju bioplina, daljinsko grejanje i sanaciju puteva. Kroz ovu saradnju, Lviv dosledno stavlja ekološku i društvenu inovaciju na vrh svoje agende: pilotirao je EBRD-ov Program zelenih gradova u Ukrajini, bio je jedna od prvih opština u zemlji koja je preuzela obaveze dobrovoljnog smanjenja CO2 u skladu sa EU sporazumom gradonačelnika. , i razvio je niz ekoloških projekata. Očekuje se da će opštinski projekti samo sa EBRD-om rezultirati (nakon primene) smanjenjem CO2 za 360 hiljada tona godišnje, što je ekvivalentno sadnji 5,9 miliona stabala ili uklanjanju 76.000 automobila sa puta. Pilotiranjem novih inicijativa i projekata sa EBRD-om, Grad Lviv je kontinuirano postigao značajan demonstrativni efekat kako u Ukrajini, tako i u regionu u celini.

Zlatna nagrada za ekološku i društvenu inovaciju pripala je Polcom-u, poljskom dobavljaču modularne gradnje koji služi ugostiteljskoj industriji širom sveta.

Polcom je poznat po svojoj vrhunskoj tehnologiji i inovacijama, koji narušavaju tradicionalnu gradnju. Pored povećanja produktivnosti, modularna gradnja može imati ogroman uticaj na životnu sredinu, jer zgrade imaju odgovornost za 40 procenata potrošnje energije i 36 procenata emisije CO2 u EU. Kreditom EBRD-a od 108,43 miliona PLN (protuvrijednost 25 miliona eura) finansiraće se investicioni program za proširenje Polcomovih proizvodnih kapaciteta i sprovođenje poboljšanja procesa i energetske efikasnosti. Tokom petogodišnjeg zajma, procenjuje se da će povećanje proizvodnog kapaciteta modula izbeći stvaranje 7.800 tona / god građevinskog otpada. Takođe će smanjiti emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 6,700tCO2ek / ir, u poređenju s tradicionalnim građevinskim praksama. To odgovara smanjenju procenjene emisije stakleničkih plinova za 25% od smanjenog transporta za isporuku materijala, odvoza građevinskih operativa i odlaganja građevinskog otpada, kao i smanjenih toplotnih gubitaka od grešaka u izolaciji zgrade.

Dobitnik Zlatne nagrade u kategoriji Rod i uključivanje odlazi na konkurs

JSC Medical Corporation EVEKS u Džordžiji. EBRD je pružio viši osigurani zajam u lokalnoj valuti do četiri miliona američkih dolara ekvivalent EVEKS-u, koji je najveći pružalac zdravstvenih usluga u Gruziji. Prihodi će se koristiti za finansiranje izgradnje nove laboratorijske ustanove u Tbilisiju. Kao lokalni lider na tržištu, EVEKS je jedinstveno postavljen da vodi društvene inovacije u zdravstvu kako bi promovisao rodnu i ekonomsku inkluziju. Unapređuje obrazovanje medicinskih sestara i poboljšava ekonomske mogućnosti na ulaznom nivou u korist mladih učesnika na tržištu rada. EVEKS je posebno fokusiran na razvoj udžbenika za medicinske sestre, poboljšanje rezultata učenja i jačanje veština početnog nivoa za mlade; dopiranje do muških sestara, obraćanje jednakim mogućnostima u „ružičastom“ radu kako bi se proširila ponuda radne snage; i dijalog o politici o standardima veština, smanjujući neusklađenost veština kako bi se osiguralo da mlade medicinske sestre i babice dobiju najbolji mogući početak u karijeri i budućem životu.

Sledeći klijenti su osvojili Srebrne i Bronzane nagrade:

Srebrni pobednici

Održiva energija: Egipatska kompanija za prenos električne energije (Egipat)

Klimatska otpornost: Vlada Severne Makedonije i grada Skoplja (Severna Makedonija)

Ekološka i društvena najbolja praksa: Zajednički pobednici bili su Migros (Turska) i Isik Organic (Turska)

Ekološka i društvena inovacija: Duran Dogan (Turska)

Pol i uključenost: KazMicroFinance (Kazahstan)

Pobjednici bronza

Održiva energija: Šabačko daljinsko grejanje (Srbija)

Klimatska otpornost: Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine (FBHM) i Autoceste Republike Srpske (RSM) (Bosna i Hercegovina)

Ekološka i društvena najbolja praksa: Arkas Holding (Turska) i Diusport (Nemačka)

Ekološka i društvena inovacija: Apa Canal Pitesti (Rumunija)

Pol i uključenost: Nacionalne željeznice Egipta (ENR) (Egipat)

Pročitajte više o zlatnim, srebrnim i bronzanim dobitnicima nagrada za održivost 2020. ovde.

Bilo je 47 nominacija za nagrade za održivost 2020., od kojih je 35 nominacija ušao u uži izbor od strane internog odbora EBRD-a. Ovi klijenti koji su ušli u uži izbor su zatim ocenjeni pomoću matrice za ocenjivanje koju je osmislila Banka, od strane spoljnog panela za ocenjivanje. Tri sudije za nagrade za 2020. godinu bili su Gulbin Uzuner Bekit, generalni direktor Akfen Holdinga; Barri Covell, šef ekološke discipline u Velikoj Britaniji u međunarodnoj konsultantskoj kompaniji VSP; i Elena Amirkhanova, direktor i direktor računa EMEA-e, Održivi finansije u upravljanju resursima životne sredine (ERM).

EBRD promoviše ekološku i društvenu održivost kroz ulaganje u projekte, finansijske posrednike i programe tehničke saradnje.

Izvor: ebrd.com

Share

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *